Η ΕΛΛΑΔΑ ποτέ δεν πεθαίνει,

δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά,

μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει

και ξανά προς τη ΔΟΞΑ τραβά

  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!